Jak zarejestrować działalność gospodarczą – poradnik krok po kroku

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zarejestrować działalność gospodarczą – poradnik krok po kroku umożliwi Ci przejście przez cały proces w krótkim czasie. Kiedyś było to bardziej żmudne. Obecnie wystarczy wypełnić jeden wniosek i można to zrobić online, zatem nawet bez wychodzenia z domu.

Gdzie składa się wniosek o założenie nowej firmy?Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeden wniosek pozwoli zgłosić firmę zarówno do Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS, a także Głównego Urzędu Statystycznego. Można założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę. W przypadku tej drugiej trzeba posiadać kapitał, choć w przypadku działalności jednoosobowej również warto go mieć, choć można równie ubiegać się o dotację na nową działalność. Kiedy masz za sobą wybór formy prawnej działalności, kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania. Można wybrać opodatkowanie według skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź kartę podatkową. Prowadzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną zobowiązani są do płacenia podatku CIT. Każdy ze wspólników musi również rozliczyć swój własny dochód w PIT.

Co jest potrzebne aby wypełnić wniosek CEIDG-1?Aby zarejestrować działalność musisz ponadto odszukać odpowiadający jej kod PKD, który musi znaleźć się we wniosku. Jeśli trudno jest przyporządkować działalność do kodu, trzeba znaleźć najbliższy charakterowi prowadzonej działalności. Można również postarać się o interpretację indywidualną w Ośrodku Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Jeśli już i ten krok masz za sobą, ,warto zająć się znalezieniem odpowiedniego biura rachunkowego, które będzie zajmować się rozliczeniami. Samodzielne prowadzenie księgowości jest bowiem niezwykle trudne. Potem pozostaje już wypełnienie wniosku w przypadku spółki cywilnej oraz jednoosobowej działalności można złożyć go przez internet. Trzeba oczywiście uwierzytelnić go podpisem elektronicznym Wydrukowany wniosek można również złożyć we właściwym Urzędzie Gminy. Trzeba mieć adres siedziby firmy, który będzie widniał w rejestrze, a także nazwę i skróconą nazwę firmy która będzie widniała we wniosku, a także indywidualny numer konta bankowego. Jeśli chcesz założyć konto firmowe, to możesz to zrobić dopiero po założeniu działalności, a wtedy ponownie udać się do urzędu i dokonać zmiany numeru konta w rejestrze CEIDG. Dzięki temu nie będziesz myśleć o płatnościach każdego miesiąca i będziesz je wykonywać automatycznie z rachunku firmowego. Nie będzie zatem problemu z rozdziałem pomiędzy środkami własnymi i firmowymi. .